MOBILNÁ APLIKÁCIA

MOJA KOMORA

MANUÁL K APLIKÁCII


Oznamy


Stránkové dni v SKZL:

Register

Pondelok

06.30 - 11.00 12.00 - 16.00 hod

Štvrtok

08.00 – 11.00 12.00 - 17.30 hod

Vzdelávanie

Streda

13.00 – 17.00 hod

Telefonické právne konzultácie

Pondelok, Utorok, Štvrtok

09.00 – 11.00 hod

Streda

13.00 – 15.00 hod

Osobné konzultácie si dohodnite telefonicky vopred.Možnosti ošetrovania akútnych stavov počas núdzového stavu v PSK :

Akútne stavy s negatívnou cestovateľkou anamnézou, bez kontaktu s osobami s ochorením a bez pobytu v zahraničí, ošetruje:

ZUBNÁ POHOTOVOSŤ, Levočská 44, Prešov

Ordinačné hodiny v súčasnosti sú denne počas týždňa od 8:00 hod. do 14.00 hod. a od 15:00 hod. do 21:00 hod. a počas víkendov od 9:00 hod do 20:00 hod.

Pred ošetrením prosím kontaktujte ambulanciu na tel. čísle 0911 498 241.

https://zubnapohotovostpo.sk/


Akútne stavy s negatívnou cestovateľskou anamnézou,
bez kontaktu s osobami s ochorením a bez pobytu v zahraničí, ošetruje aj ambulancia MUDr. Martina Siváka, Masarykova 16, Prešov.
Ordinačné hodiny v súčasnosti sú denne od 8 do 12 hodiny.
Pred ošetrením kontaktujte ambulanciu na tel. čísle 0907 949 398.


Akútne stavy s negatívnou cestovateľskou anamnézou,

bez kontaktu s osobami s ochorením a bez pobytu v zahraničí, ošetruje aj ambulancia MDDr. Róberta Macoura, Kúpeľná 6, Prešov.
Ordinačné hodiny v súčasnosti sú denne od 15 do 20 hodiny.
Pred ošetrením kontaktujte ambulanciu na tel. čísle 0948 484 809.
Prezident Slovenskej komory zubných lekárov (ďalej len „SKZL“) vydáva v súvislosti s nepriaznivým vývojom vo výskyte ochorenia COVID-19 zamestnancom SKZL nasledovný pokyn:

„V súvislosti s nepriaznivým vývojom vo výskyte ochorenia COVID-19, a tiež s ohľadom na zamedzenia šírenia infekcie žiadame zubných lekárov, členov aj nečlenov, aby svoje žiadosti o akékoľvek požadované administratívne úkony voči sekretariátom Slovenskej komory zubných lekárov riešili telefonicky, prípadne elektronickou alebo bežnou poštou.

Osobné návštevy na jednotlivých sekretariátoch v rámci stránkových hodín nebudú z dôvodu preventívnych opatrení možné až do odvolania.“

------------------------------------------------------------------------------

Stránkové dni v SKZL:


Právnik: Mgr. Peter Kotira, PhD.

Pondelok, Utorok, Štvrtok 09.00 – 11.00 hod.

Streda 13.00 – 15.00 hod.


Kontaktujte nás

Regionálna komora zubných lekárov Prešov
Business Centrum Spinea
Volgogradská 13
, 080 01 Prešov
0905 355 237 | sekretariat@rkzlpo.sk
Nájsť na mape


Študijný program

Neodkladná podpora
životných funkcií