OZNAMYVážené kolegyne a kolegovia,

vzhľadom k zhoršenej epidemiologickej situácii v prešovskom regióne a pandemickou komisiou vlády stanoveným novým opatreniam obmedzujúcim povolený počet účastníkov na hromadných akciách, sa prezídium RKZL Prešov rozhodlo, preložiť VA XXII. PSD na október 2021, presný termín Vám bude včas oznámený.

Uhradený poplatok za účasť Vám bude v plnej výške vrátený. Program ostáva rovnaký a aktuálne informácie budú zverejnené na web stránke www.rkzlpo.sk.

Za vzniknutú, nami nespôsobenú situáciu sa ospravedlňujeme a veríme, že sa na budúci rok stretneme v o to hojnejšom počte.

Za prezídium RKZL Prešov

MUDr. Miroslav Jánošík, MPH

prezident RKZL PrešovMožnosti ošetrovania akútnych stavov počas núdzového stavu v PSK :

Akútne stavy s negatívnou cestovateľkou anamnézou, bez kontaktu s osobami s ochorením a bez pobytu v zahraničí, ošetruje:

ZUBNÁ POHOTOVOSŤ, Levočská 44, Prešov

Ordinačné hodiny v súčasnosti sú denne počas týždňa od 8:00 hod. do 14.00 hod. a od 15:00 hod. do 21:00 hod. a počas víkendov od 9:00 hod do 20:00 hod.

Pred ošetrením prosím kontaktujte ambulanciu na tel. čísle 0911 498 241.

https://zubnapohotovostpo.sk/


Akútne stavy s negatívnou cestovateľskou anamnézou,
bez kontaktu s osobami s ochorením a bez pobytu v zahraničí, ošetruje aj ambulancia MUDr. Martina Siváka, Masarykova 16, Prešov.
Ordinačné hodiny v súčasnosti sú denne od 8 do 12 hodiny.
Pred ošetrením kontaktujte ambulanciu na tel. čísle 0907 949 398.


Akútne stavy s negatívnou cestovateľskou anamnézou,

bez kontaktu s osobami s ochorením a bez pobytu v zahraničí, ošetruje aj ambulancia MDDr. Róberta Macoura, Kúpeľná 6, Prešov.
Ordinačné hodiny v súčasnosti sú denne od 15 do 20 hodiny.
Pred ošetrením kontaktujte ambulanciu na tel. čísle 0948 484 809.
Prezident Slovenskej komory zubných lekárov (ďalej len „SKZL“) vydáva v súvislosti s nepriaznivým vývojom vo výskyte ochorenia COVID-19 zamestnancom SKZL nasledovný pokyn:

„V súvislosti s nepriaznivým vývojom vo výskyte ochorenia COVID-19, a tiež s ohľadom na zamedzenia šírenia infekcie žiadame zubných lekárov, členov aj nečlenov, aby svoje žiadosti o akékoľvek požadované administratívne úkony voči sekretariátom Slovenskej komory zubných lekárov riešili telefonicky, prípadne elektronickou alebo bežnou poštou.

Osobné návštevy na jednotlivých sekretariátoch v rámci stránkových hodín nebudú z dôvodu preventívnych opatrení možné až do odvolania.“

------------------------------------------------------------------------------

Stránkové dni v SKZL:

Register a vzdelávanie: Mgr. Katarína Boroš

Pondelok a Štvrtok 07.30 – 11.00 hod.

Streda 13.00 – 17.00 hod.

Právnik: Mgr. Peter Kotira, PhD.

Pondelok, Utorok, Štvrtok 09.00 – 11.00 hod.

Streda 13.00 – 15.00 hod.


Kontaktujte nás

Regionálna komora zubných lekárov Prešov
Business Centrum Spinea
Volgogradská 13
, 080 01 Prešov
0905 355 237 | sekretariat@rkzlpo.sk
Nájsť na mape