Delegáti snemu

Delegáti snemu SKZL z RKZL PREŠOV

MUDr.Ján Soták
MUDr. Martin Griger
MUDr. Danka Boďová
MUDr. Miroslav Demjan
MUDr. Miroslav Jánošík, MPH
MDDr. Janka Makóová
MUDr. Ľudmila Ortutová
MUDr. Juraj Magda

Náhradníci delegátov snemu SKZL

MUDr. Cyril Václav
MDDr. Jakub Jánošík, MPH

Kontaktujte nás

Regionálna komora zubných lekárov Prešov
Business Centrum Spinea
Volgogradská 13
, 080 01 Prešov
0905 355 237 | sekretariat@rkzlpo.sk
Nájsť na mape