Pozývame Vás

Pripravujeme v roku 2024

Ako inzerovať

  • Inzercia na našej webovej stránke je zdarma a má neziskový charakter.
  • Inzercia je prioritne určená pre členov RKZL Prešov, členov ostatných RKZL a študentov LF.
  • Inzercia musí súvisieť s výkonom povolania zubného lekára (ponuka práce, predaj alebo kúpa vybavenia, nástrojov, prístrojov atď.).
  • Inzerát bude zobrazovaný 30 dní.
  • V prípade potreby dlhšej inzercie, požiadajte o jej predĺženie pred uplynutím doby zverejnenia, opätovne emailom.
  • Text inzerátu a žiadosti o predlženie doby zverejnenia zasielajte emailom na sekretariat@rkzlpo.sk. Do "Predmetu" emailu uveďte INZERCIA resp.Predĺženie inzercie.
  • Správca inzercie si vyhradzuje právo neuverejňovať nevhodné inzeráty a inzeráty, ktoré nesúvisia s výkonom povolania zubného lekára, upraviť text inzerátu, poprípade inzerát odstrániť aj pred uplynutím stanovenej doby aj bez súhlasu podávateľa inzerátu.
  • RKZL Prešov nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by užívateľom alebo tretím osobám vznikli v dôsledku využívania služieb tejto inzercie.

Kontaktujte nás

Regionálna komora zubných lekárov Prešov
Business Centrum Spinea
Volgogradská 13
, 080 01 Prešov
0905 355 237 | sekretariat@rkzlpo.sk
Nájsť na mape

MOBILNÁ APLIKÁCIA

MOJA KOMORA

Študijný program

Neodkladná podpora
životných funkcií