Neodkladná podpora
životných funkcií
Kontrolný výbor RKZL

Predseda KV: MUDr. Jozef Rídzik
jozefridzik@centrum.sk
057/ 39 20 433

podpredseda KV: MUDr. Ľubov Dírerová
direroval@gmail.com
057/77 52 021

Člen KV: MUDr. Anna Sopková
anna.sopkova@seznam.cz
051/77 10 280

Člen KV: MUDr. Michal Šima
mudr.michal.sima@gmail.com
052/43 23 078

Člen KV: MUDr. Mária Koržová
drkorzova@gmail.com
051/77 10 618

Kontaktujte nás

Regionálna komora zubných lekárov Prešov
Business Centrum Spinea
Volgogradská 13
, 080 01 Prešov
0905 355 237 | sekretariat@rkzlpo.sk
Nájsť na mape


Neodkladná podpora životných funkcií

Študijný program

Neodkladná podpora
životných funkcií