COVID - 19

NOVÉ

Usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2

https://ambulancia.e-vuc.sk/_free_a.jsp?F=46cfb1aca2&I=0

23.11.2020

30.10.2020

NOVÉ

VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa - 30.10.2020

https://www.skzl.sk/storage/clanky/Aktuality/COVID...

Úrad Verejného zdravotníctva SR - Usmernenia hlavného hygienika SR

https://www.skzl.sk/storage/clanky/Aktuality/COVID...

15.10.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky - nové opatrenia s účinnosťou od 15.10.2020

https://www.skzl.sk/storage/clanky/Aktuality/COVID...


02.09.2020

NOVÉ

Aktualizované Metodické usmernenie hlavného hygienika SR

http://www.e-vuc.sk/buxus/docs/UsmernenieHHSR_COVID-19_8.aktual2.9.2020.pdf

04.05.2020

Nové Metodické usmernenie hlavného odborníka pre odbor zubného lekárstva pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti počas pandémie COVID-19

https://www.skzl.sk/storage/clanky/Aktuality/COVID-19/MU_Covid-19-Zubne-lekarstvo.pdf


!!! Čestné prehlásenie pre pacienta !!!

https://www.skzl.sk/storage/clanky/Aktuality/COVID-19/update_Cestne_prehlasenie_COVID-19-zubne-lekarstvo.pdf

26.03.2020

Tlačová správa

https://www.skzl.sk/media/zachrani-nova-vlady-kolaps-zubnych-ambulancii


Kam s akútnym pacientom s pozitívnou anamnézou ? /viď nižšie - súbory na stiahnutie/

25.03.2020 !!!

Nové tlačivo do dokumentácie:

Záznam do zdravotnej dokumentácie na základe telefonickej alebo elektronickej komunikácie s pacientom/ viď nižšie -súbory na stiahnutie/


25.03.2020 AKTUALIZOVANÉ

Prevzatie ochranných pomôcok pre zubných lekárov v PSK /viď nižšie - súbory na stiahnutie/


WEBstránky s relevantnými a aktuálnymi informáciami o koronavíruse:

https://www.korona.gov.sk/

https://health.gov.sk/Titulka

https://www.standardnepostupy.sk/

AKTUALIZOVANÉ :

Postup pre zubných lekárov- 4 situácie kontaktu s pacientami:

https://www.skzl.sk/storage/clanky/Aktuality/COVID-19/ZUBNE_OSETRENIE_POKYNY_ZL-1.pdf

Postup pre pacientov:

https://www.skzl.sk/storage/clanky/Aktuality/COVID-19/ZUBNE_OSETRENIE_POKYNY.pdf


------------------------------------------------------------------------------

Možnosti ošetrovania akútnych stavov počas núdzového stavu v PSK :

1. Akútne stavy s negatívnou cestovateľkou anamnézou, bez kontaktu s osobami s ochorením a bez pobytu v zahraničí, ošetruje:

ZUBNÁ POHOTOVOSŤ , Levočská 44,Prešov

Ordinačné hodiny v súčasnosti sú denne počas týždňa od 8:00 hod do 14.00 hod a od 15:00 hod do 21:00 hod a počas víkendov od 9:00 hod do 20:00 hod .

Pred ošetrením prosím kontaktujte ambulanciu na tel. čísle 0911 498 241

https://zubnapohotovostpo.sk/


2. Akútne stavy s negatívnou cestovateľskou anamnézou,
bez kontaktu s osobami s ochorením a bez pobytu v zahraničí, ošetruje aj ambulancia MUDr. Martina Siváka, Masarykova 16, Prešov.
Ordinačné hodiny v súčasnosti sú denne od 8 do 12 hodiny.
Pred ošetrením kontaktujte ambulanciu na tel. čísle 0907 949 398.

https://www.google.com/maps/place/MUDr.+Siv%C3%A1k+Martin/@48.9902803,21.2477721,16z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x97588d9a6583c9a6!8m2!3d48.990231!4d21.2478365


3. Akútne stavy s negatívnou cestovateľskou anamnézou,
bez kontaktu s osobami s ochorením a bez pobytu v zahraničí, ošetruje aj ambulancia MDDr. Róberta Macoura, Kúpeľná 6, Prešov.
Ordinačné hodiny v súčasnosti sú denne od 15 do 20 hodiny.
Pred ošetrením kontaktujte ambulanciu na tel. čísle 0948 484 809.

https://www.google.com/maps/place/Zubn%C3%A1+pohotovos%C5%A5+-+Stomatochirurgia+Pre%C5%A1ov/@48.9923045,21.2365471,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xb22a8270fc71debc!8m2!3d48.9923045!4d21.2365471

Kontaktujte nás

Regionálna komora zubných lekárov Prešov
Business Centrum Spinea
Volgogradská 13
, 080 01 Prešov
0905 355 237 | sekretariat@rkzlpo.sk
Nájsť na mape